Spelenderwijs leren

Sonja Getkate, Pedagogisch medewerker

‘Spelenderwijs leren gaat hier nog een stapje verder’

Pedagogisch medewerker Sonja Getkate werkt drie ochtenden in de week op de peutergroep en de buitenschoolse opvang aan de Friesestraatweg. ‘Spelenderwijs leren doen we met de Piramide-methode. Dit vullen we aan met onze eigen creativiteit. Zo mochten de kinderen laatst zelfs een kijkje nemen in een ambulance.’

Werkdag

‘Iedere ochtend begroet ik elk kind. Ik zak even door mijn knieën, zeg goedemorgen en kijk of ze wat willen vertellen. Doordat er genoeg begeleiders op de groepen staan, heb je de gelegenheid om sommige peuters wat meer aandacht te geven. Door hen fruit te laten pakken voor de groep bijvoorbeeld. Dat is een leuke opdracht, maar ook een educatief momentje – welke vrucht is dat, welke kleur en hoeveel liggen er op de fruitschaal.’

Pedagogisch beleid

‘Het Toddlers Huis is een Vroeg en Voorschoolse Educatie-locatie (VVE). Dat betekent dat we kinderen op speelse wijze stimuleren op het gebied van taal, motoriek, sociale vaardigheden en meer. Met de Piramide-methode staat elke maand een nieuw thema centraal. Bijvoorbeeld Ziek en Gezond. Dan richt ik samen met de collega’s de themahoek in als een ziekenhuisje met een bed, brancard, doktersjassen en verbanden. We lezen verhalen voor en zingen liedjes over gezondheid. Er heeft zelfs een echte ambulance op het plein gestaan met de zwaailichten aan.’

Creatief

‘Die ambulance hier vragen, was een idee van een collega. Creativiteit staat hier hoog in het vaandel. Mijn muzikale collega Andika zingt liedjes en maakt muziek passend bij de thema’s. Ook ik kan mijn creativiteit kwijt. Die plastic doktersspuitjes, daar kan immers prima verf in. Een wit laken op de grond, verfkleren aan… De kinderen vonden het fantastisch en het doek is prachtig geworden.’

Persoonlijke ontwikkeling

‘Alle medewerkers bij Het Toddlers Huis en Monkey Donky volgen de EHBO, BHV en Vroeg en Voorschoolse Educatiecursus. Daarnaast is er alle ruimte voor verdieping. Is er een cursus of training die je graag wilt volgen, dan kun je dat aangeven bij de vestigingsmanager.’