Pedagogische visie

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich bij Monkey Donky Speelhuis thuis voelen.
We hebben een duidelijke pedagogische visie voor ogen waarin we uitleggen waarom we doen wat we doen.
Deze visie is verwerkt in een pedagogisch beleidsplan, bedoeld voor iedereen die betrokken is bij Monkey Donky Speelhuis.
De kern van dit beleidsplan bevat de volgende vijf speerpunten.